Tarieven en Vergoeding

De huisarts en de psycholoog moeten vooraf een inschatting maken van de ernst van de klachten in overleg met de cliënt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vragen:

  • Er moet sprake zijn van een diagnose die beschreven staat in de DSM-5 (een diagnostisch handboek voor professionele hulpverleners).
  • Er moet een inschatting gemaakt worden over de ernst van de klachten, de risico’s, de complexiteit en het verloop van de klachten (zorgzwaartetypering, zie site NZa)

Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt over de behandelduur.

Verwijzing

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ (Generalistische Basis – Geestelijke Gezondheidszorg).

Het is belangrijk dat er een aantal gegevens in de verwijzing staan:

  • Gegevens van de verwijzer en agb-code van de verwijzer
  • Uw eigen gegevens en uw geboortedatum
  • De datum van de verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen
  • Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose
  • Relevante voorgeschiedenis, reden van verwijzing
  • Verwijzing naar GB-GGZ.

U heeft voor de OVP (Onverzekerd Product) geen verwijzing nodig.
Een consult/afspraak duurt 45 minuten, de kosten hiervoor zijn € 93,00.

Vergoeding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld voor de basis-GGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken. 

Ik heb contracten met een aantal zorgverzekeraars. Voor dit jaar is dit met CZ, Zilveren Kruis en Menzis.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekering en u dient zichzelf op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden. Praktijk voor Psychologie en Seksuologie Ewijk kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling door uw zorgverzekeraar niet wordt vergoed. 

Denkt u er aan dat uw verzekeraar het verplichte eigen risico bij u in rekening brengt. Voor dit jaar is dit € 385,-

Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u een factuur die u aan de praktijk dient te voldoen. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  Uw zorgverzekeraar kan dan een deel vergoeden, afhankelijk van de problematiek. Hoeveel wordt vergoed, is afhankelijk per zorgverzekeraar en is aan u om hiernaar te informeren. 

De prestaties OVP-consult (Onverzekerd product) vallen niet onder het basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet en worden niet vergoed. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM-5 classificatie, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en de meeste seksuologische problemen.

U kunt ook kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding omdat u zich niet prettig voelt dat er informatie over uw psychologisch welbevinden wordt gedeeld met de zorgverzekeraar of de huisarts. Dit betekent dat u de kosten niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Tot slot komt het voor dat u aan het eind van een GB-GGZ traject nog behoefte hebt aan meer psychologische zorg terwijl deze niet meer onder de vergoede zorg valt. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen. Ook hiervoor kunt u per gesprek betalen.

Voorafgaand aan de begeleiding worden de kosten met u besproken zodat u weet waar u aan toe bent.

contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.